แจ้งเรื่อง การขอใช้สถานที่ราชการ

บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่อง การขอใช้สถานที่ราชการ โดยให้ยื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จะได้เสนอผู้บริหารทราบและเพื่อลงเวลานัดหมาได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
ตั้งกระทู้ใหม่
ไม่พบกระทู้ใด ๆในบอร์ดนี้.

การอนุญาตของคุณในบอร์ดนี้

ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้